Online onderzoek

Vis.nl biedt hosted enquête-software voor het verrichten van online onderzoek.

Op basis van uw wensen bouwen wij een onderzoeksapplicatie die uw doelen realiseert. Voorbeelden zijn een online vragenlijst voor een klanttevredenheidsonderzoek of een wetenschappelijk onderzoek.
De applicatie biedt diverse rapportagemogelijkheden en vraagtypen. Ook kunnen wij een herinneringsfunctie voor u inbouwen die respondenten automatisch een herinneringsmail stuurt, wanneer zij na een bepaalde periode nog niet gereageerd hebben.

Het werken met de onderzoeksapplicatie is zeer eenvoudig. Ook voldoen onze onderzoeksapplicaties aan de hoogste eisen wat betreft functionaliteit, snelheid, veiligheid, betrouwbaarheid en vormgeving. Door het versturen van een mail of brief kunt u respondenten uitnodigen aan het onderzoek deel te nemen. Het is ook mogelijk dat Vis.nl dit voor u verzorgt.

Technische specificaties
Door gebruik te maken van routingmogelijkheden voorkomen we dat respondenten overbodige vragen invullen en kunnen we inzoomen op specifieke deelvragen. Onze onderzoeksapplicatie maakt het bovendien mogelijk om een groot aantal afhankelijkheden aan te brengen in de vragenlijst.

De onderzoeksresultaten zijn real-time beschikbaar en 24 uur per dag online te raadplegen. U kunt vragen aan elkaar koppelen zodat u een tabellenrapport kunt maken. Uiteraard is het ook mogelijk dat Vis.nl dit voor u uitvoert.

Met de rapportengenerator kunt u een rapport samenstellen met daarin de resultaten van het onderzoek. De resultaten kunt u weergeven in grafieken. Naast grafieken kunt u ook filters aanmaken, waarmee u groepen respondenten selecteert.

Kortom; Vis.nl online onderzoek kent veel voordelen

  • Eenvoudig te bedienen, zonder programmeerkennis
  • Grote flexibiliteit in vragenlijsten: alle vraagsoorten, meerdere talen, routings, etc.
  • Vormgeving volledig afgestemd op specificatie opdrachtgever
  • Veel koppelingsmogelijkheden met externe databronnen (import & export)
  • Real-time online resultatenomgeving
  • Volledige ondersteuning en gebruikerstrainingen door Vis.nl

Bent u op zoek naar een intelligente onderzoeksapplicatie?
Neem vrijblijvend contact op en vertel ons wat uw wensen zijn.